วีดีโอ อื่นๆ

วีดีทัศน์แนะนำหุ่นคุณสมชาย และสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

\"\" 


๓๐๐ ดวงใจ เทิดไท๊ ๒ พระองค์

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓๐๐ ดวงใจ เทิดไท๊ ๒ พระองค์


ละครสั้น เธอ..คือหัวใจ

 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ละครสั้น  เธอ..คือหัวใจ


DVD สาธิตการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้จัดทำ

DVD สาธิตการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ภายในประกอบด้วย 

๑.การกดหน้าอก

๒.การช่วยหายใจ

๓.การกดหน้าอกพร้อมการช่วยหายใจ

๔.การฝึกทำ CPR