ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน พฤษภาคม ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน พฤษภาคม ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน พฤษภาคม ประจำปี ๒๕๕๙

๑.โรงแรมแคนทารี อยุธยา

๒.โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง

๓.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

๔.บริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด

๕.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)