ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๙

๑.โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี

๒.โรงแรมแคปราชา ศรีราชา

๓.กลุ่ม  Facebook  ทีมปั่นเพื่อพ่อหลวง

๔.บริษัท เวเบอร์ จำกัด (มิสไนติงเกล)

๕.บริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด

๖.บริษัท ไบโออินโนวา และซินครอน จำกัด

๗.ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน และเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ร่วมกับจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

๘.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

๙.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

๑๐.เทศบาลแพรกษา

๑๑.เทศบาลแพรกษาใหม่