ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๕๙

๑.ศูนย์สุขภาพมังกรทอง

๒.กลุ่ม Facebook ทีมปั่นตามรอยพ่อหลวง

๓.โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42

๔.โรงแรมมณเฑียร (โครงการร่วมสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทยฯ)

๕.บริษัท แมทีเรียลเวิลด์ จำกัด

๖.บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด

๗.บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.พี.ไอ. (สมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย)