ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน สิงหาคม ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน สิงหาคม ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน สิงหาคม ประจำปี ๒๕๕๙

๑.นิทรรศการ ไทยพาณิชย์

๒.กันยา คลีนิกกายภาพบำบัด

๓.โรงแรมเซ็นทรามาริส รีสอร์ท จอมเทียน

๔.บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

๕.คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครัก)

๖.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีแวล็อปเมนท์

๗.มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน

๘.สถาวรรันนิ่งคลับ (โครงการร่วมสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย)

๙.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย