ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มกราคม ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มกราคม ประจำปี ๒๕๕๙

 ภาพฝึกอบรมในโครงการ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) เดือน มกราคม ประจำปี ๒๕๕๙

๑.บริษัท อาวานพัฒนา (ฮาร์ดร็อค คาเฟ่)

๒.สถาบันวิทยาศาสตร์  สาธารณสุข